VOLEJTE  +420 777 696 496     info  AKTUÁLNĚ

Současná doba je velmi rychlá a náročná. Klade na nás ve všech sférách našeho života velké nároky. Abychom je ustáli, snažíme se dávat do všech aspektů života spoustu svého času a energie. Bohužel se pak dost často stává, že nás naše práce pohltí natolik, že zapomínáme na běžný život, a tím i sami na sebe.

Je to o prioritách - našich prioritách! Ty se v průběhu života mění. Hodně záleží na životní fázi, ve které se zrovna nacházíme. S věkem nám přibývá zodpovědností a povinností. Obvykle se snažíme dobře splnit vše, co je na nás kladeno, a přitom zapomínáme, že nejdůležitější životní prioritou, v jakékoli fázi našeho života, jsme my sami. Naše vnitřní pohoda, pocit životního štěstí a spokojenosti, to by pro nás mělo být alfou i omegou našeho života.

Naše centrum nabízí komplexní poradenskou a konzultační činnost, která posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů. Napomáhá optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů. Nabízíme pomoc naučit se orientovat ve všech aspektech života, kdy tlaky z okolí a ze společnosti nás svými nároky pohlcují a do pozadí se dostává náš běžný život, při veškerém shonu zapomínáme sami na sebe i na své zdraví.

koucink

Úkolem kouče je pomáhat při realizaci jakékoliv změny ve vašem životě, k pochopení a k přijetí změny. Jde o nedirektivní přístup, tj. neříká klientovi, co a jak má dělat, ale napomáhá v hledání způsobů řešení dané situace. Pomocí rozhovoru získáte různé úhly pohledu, které Vám nabídnou reálný nadhled nad danou situací, dokážete si stanovit cíle a postupnými kroky tyto cíle naplnit. Napomáhá klientovi porozumět sám sobě, k jeho zdravé sebedůvěře a ke změně různých vzorců a návyků, které si sebou v životě nese.

Služba je určena pro každého, kdo chce a nebo musí ve svém životě učinit jakoukoliv změnu a najít řešení. Změna se nemusí týkat jen životního stylu, např. na doporučení lékaře, ale i různých životních situací např. smrt, zdravotní problémy či zdravotní postižení, v práci, osobním životě, ve výchově dětí, v partnerských vztazích apod.

Cílem koučinku je pomoci rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky osobních, partnerských nebo rodinných problémů a krizí. Obnovení psychické rovnováhy a podpořit vlastní síly k vnitřní pohodě, pocitu životního štěstí a spokojenosti.

Naše centrum Vám poskytne oporu a zaměření na řešení. S naší pomocí dosáhnete svých cílů rychleji a efektivněji. Napomůže k vnitřnímu klidu a ukáže Vám cestu, která vede do nitra Vás samých.

Cena konzultace od 500 Kč.